Workshop „Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia III.“

Základná škola Lichardova  24, Žilina Aktívna účasť: PaedDr. Janka Šúleková –  Stratégie učenia – teoretické východisko Mgr. Jana Klobušiaková – Čitateľské stratégie pri práci s literárnym textom Mgr. Lucia Paliderová – Sémantické mapy a ich...