Workshop „Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia X“

31.03.2016 , Základna škola Lichardova 24 v Žiline Aktívna účasť : PaedDr. Janka Šúleková  – Význam orientačnej diagnostiky jazykového vývinu predškoláka pri zápise do 1. ročníka ZŠ Mgr. Alena Žabková  – Využitie kresby v diagnostike školskej...

Komplexná starostlivosť o dieťa s NKS

Odborná konferencia pri príležitosti 6. marca – Európskeho dňa logopédie „Komplexná starostlivosť o dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou“ 09.03.2016, Žilina Aktívna účasť: Mgr. Jana Klobušiaková  – Dyspraxia – vývinová koordinačná porucha Mgr. Jana Kšiňanová,...