Workshop : Narušenie zvukovej roviny reči

28.06.2017, ZŠ pre žiakov s NKS, Žilina – Mojšova Lúčka Lektor: PhDr. Dana Buntová, PhD. Workshop bol zameraný na diagnostiku a terapiu narušenia zvukovej roviny reči, procesy peri artikulácii, fonologické procesy.