Pozvánka na workshop

„MINDFULNESS – zvládanie stresu pomocou všímavosti “ 16.02.2018 (8,30-15,30) elokované pracovisko ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina (Mojšova Lúčka) Pozvánka...