IV. odborná konferencia

Naše centrum organizovalo konferenciu pri príležitosti dňa logopédie. Konferencia sa konala 07. marca 2018 v Žiline. Aktívna účasť: Mgr. M. Kukumbergová – AAK a jej použitie v špeciálnej škole PhDr. D. Buntová, PhD. – Oneskorený fonologický vývin,...