Upozornenie pre školy

Pre odporúčanie asistenta učiteľa prosíme detailne vypísať tlačivo  Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta učiteľa. Vyplnené tlačivo je potrebné doručiť do poradne, ktorá daného žiaka vyšetrovala. Hodnotenie školy k odporúčaniu asistenta...