Poďakovanie

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka Spolupráca CŠPP Jamník so ZŠ v procese integrácie žiakov s NKS, najmä za inšpiratívne podnety na zlepšenie spolupráce. Individuálne konzultácie na 0949 651...