Aktuálne fungovanie CŠPP

Vážení rodičia, spolupracujúce školy a ďalší spolupracujúci odborníci, návštevníci našich stránok,   situácia ohľadne šíriaceho sa ochorenia COVID-19 naznačuje, že ani v najbližšom období nebude možné prevádzkovať naše poradenské zariadenie a uskutočňovať...

CŠPP ZATVORENÉ

Vážení klienti CŠPP Jamník, ústredný krízový štáb SR prijal 12.3.2020 prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. V spojitosti s týmito krokmi bude naše CŠPP od pondelka 16. 3. 2020 predbežne na nasledujúcich 14 dní ZATVORENÉ, a to pre všetky...

ODBORNÁ KONFERENCIA ZRUŠENÁ

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUŠÍME odbornú konferenciu „Deň logopédie“, ktorá sa mala konať 11.3.2020 z dôvodu prijatých preventívnych opatrení v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu COVID 19....