5.6.2017

Aktívna účasť: Mgr. Jana Klobušiaková

Prednáška pre rodičov našich žiakov  zameraná na  individuálne začlenenie žiakov v bežnej ZŠ, povinnosti rodiča a odporúčania pre prácu s deťmi.