Napriek zmene úradných hodín v budove MÚ, Štúrova 41, Liptovský Mikuláš majú naši vopred objednaní klienti a klienti z terapií  vstup na pracovisko CŠPP Jamník bez obmedzenia, s dodržaním aktuálne platných protiepidemiologických opatrení.

 

O prípadných zmenách budeme informovať.

 

CŠPP l Jamník, pracovisko Liptovský Mikuláš