Fenomén dnešnej doby „Striedavá starostlivosť“ – odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku CPPPaP  Liptovský Mikuláš
Konferencia sa konala dňa 15.01.2018.
Mgr. Jana Klobušiaková, PaedDr. Janka Šuleková, Phdr. Lýdia Olejníková