Na tejto stránke sú uvedené zmluvy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia Identifikácia zmluvyDátum vyhotovenia objed.IČO DodávatelaIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plneniaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
01/2023Programové licencie a služby na produkt personalistika a mzdy300,002023/001/NL04.01.202331570879ProCeS, s r.o., Tajovského 2, 97401 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
02/2023USB token98,4004.01.202331365078PosAm,spol. s r.o., Bajkalská 28, 82109 BratislavaMgr.Jana Klobušiaková
03/2023Zriadenie ekonomických služieb WinIBEU118,80R 3/202304.01.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
04/2023Činnosť BOZP, PO za 01/202330,0004.01.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
05/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie298,0906.02.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
06/2023Revízia el. ruč. náradia a spotrebičov I. a II.triedy75,6023.01.202336376981GAJOS, s r.o. M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
07/2023Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023

168,47428233730035763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Mgr.Jana Klobušiaková
08/2023Zriadenie služby WinASU - administratívny program160,8022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
09/2023Registratúrny poriadok a plán108,0022.02.202336371815ARCHÍV TATRY s r.o., Vrbická 1993, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
10/2023Kancelársky tovar84,6922.02.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
11/2023Softvérový servis120,0022.02.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
12/2023Školenie WinASU - administratívny program70,0022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
13/2023Počítačové služby - úprava webovej stránky
330,0022.02.2023

48340898Ing. Michal Vojtyla - all in one IT, Višňové 719, 01323Mgr.Jana Klobušiaková
14/2023Kurz prvej pomoci30,0027.03.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
15/2023Kancelársky tovar77,6102.06.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
16/2023Pracovné oblečenie93,7005.06.202336362981KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267
02601 Dolný Kubín
Mgr.Jana Klobušiaková
17/2023Konferencia - Školský zákon 2023168,0016.06.202331592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
Mgr.Jana Klobušiaková
18/2023On line konferencia O reči dieťaťa
150,0001.09.202344752423INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre
Mgr.Jana Klobušiaková
19/2023Kancelársky tovar36,2806.09.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
20/2023Školenie230,0008.09.202331313361DOMKO v umení o.z.
Park mládeže 3, 04001 Košice
Mgr.Jana Klobušiaková
21/2023Inžinierska činnosť na stavbe"Stavebné úpravy budovy s. č.1218"1692,0008.09.202347613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková
22/2023Vývinová verbálna dyspraxia - kurz200,0008.09.202330779065Slovenská asociácia logopédov, Kominárska 2, 831 04 BratislavaMgr.Jana Klobušiaková
23/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie341,6428.09.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
24/2023PC Lenovo + microsoft office 2021 a softverový servis
822,0025.10.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
25/2023Multifunkčné zariadenie 199,0031.10.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
26/2023Kancelársky tovar433,5731.10.2023
36995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
27/2023Antifírusový program29,9902.11.2023Nexway, CS 70002,30020 Cedex 1, FRANCEMgr.Jana Klobušiaková
28/2023Farebné multifunkčné zariadenie a podstavec2108,4006.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
29/2023Učebné pomôcky96,0029.11.202344752423Ingra Slovakia, J.Hollého 875, Veľké Leváre, 90873Mgr.Jana Klobušiaková
30/20232x počítače ACER + Microsoft office 20211536,0001.12.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
31/2023Skartovačka204,0601.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
32/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie679,6821.12.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
33/2023Kancelárske stoličky1383,0021.12.202341738241Andrea Ličková - Artium SK, 0321 11 Svätý Kríž 310Mgr.Jana Klobušiaková
34/2023Kancelársky tovar806,8622.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
01/2024Odborné prehliadky a skúšky na vyhradených technických zariadeniach plynových podľa zákona NRSR č.124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaRč.508/2009 Z.z. v plynovej kotolni SCPPLM295,0016.01.202443052096VašeRevízie.sk
Vladimír Cupra
Hradišská 626/1
03104 Liptovský Mikuláš
Mgr.Jana Klobušiaková
02/2024Odborné prehliadky teplovodnej plynovej kotolne, plynových kotlov a tlakových nádob
165,0019.01.202411939630Ján Beťko
Bellova 3472/10
03101 Liptovský Mikuláš
Mgr.Jana Klobušiaková
03/2024Kontrola a oprava PHP - hasiace prístroje
podľa DL
49,56
28.02.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
04/2024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na plynovú kotolňu498,0022.03.2024
47613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková
05/2024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na výmenu okien498,0022.03.202447613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková
06/2024Kancelársky tovar191,8202.05.202436995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková