Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Našim cieľom je kvalitne a odborne pomáhať deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a ich rodinám, poskytovať im multidisciplinárnu starostlivosť, pričom nezabúdať na individuálny a najmä ľudský rozmer našej práce.

Oznam LETNÝ REŽIM

Milí rodičia a klienti. Z dôvodu čerpania letných dovoleniek bude v čase od 15.07.2024 do 16.08.2024 ŠCPP pre deti a žiakov s NKS zatvorené. V naliehavých prípadoch nás kontaktujte na telefónnom čísle 0902 077 555 alebo mailom na...

PEDAGOGICKÝ ASISTENT na školský rok 2024/2025

Aktuálne bol zverejnený zoznam škôl, ktorým budú pridelené pracovné úväzky pedagogických asistentov zo štátneho rozpočtu podľa paušálneho kľúča v súlade s Metodikou k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na...