Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Našim cieľom je kvalitne a odborne pomáhať deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a ich rodinám, poskytovať im multidisciplinárnu starostlivosť, pričom nezabúdať na individuálny a najmä ľudský rozmer našej práce.

Podporné dokumenty v súvislosti so šírením poplašných správ

Podporné dokumenty zohľadňujúce situáciu na základných školách v súvislosti so šírením poplašných správ ohľadom umiestnení výbušnín: Ako hovoriť s deťmi   TU Leták pre vedenie školy   TU Stabilizačné techniky   TU Čo pomôže, ak urobíme teraz   TU Vytvorené dokumenty...

PEDAGOGICKÝ ASISTENT na školský rok 2024/2025

Aktuálne bol zverejnený zoznam škôl, ktorým budú pridelené pracovné úväzky pedagogických asistentov zo štátneho rozpočtu podľa paušálneho kľúča v súlade s Metodikou k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na...