PODPORNÉ DOKUMENTY V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM POPLAŠNÝCH SPRÁV

Podporné dokumenty zohľadňujúce situáciu na základných školách v súvislosti so šírením poplašných správ ohľadom umiestnení výbušnín:

Vytvorené dokumenty slúžia ako podpora pre školy, ale aj prácu s deťmi/žiakmi a ich rodičmi, ktorí sa na Vás v tejto situácii môžu obrátiť.

Materská škola

Stredná škola

Základná škola