Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s NKS

Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Sídlime v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši, na 4.poschodí. Zo železničnej a autobusovej stanice sa k nám dostanete peši (cca 10 min.).

V prípade záujmu o vyšetrenie, konzultáciu kontaktujte našich pracovníkov na mobilné čísla, mailom alebo na pevnú linku 044/4300045 v čase 07:00 – 08:00.

 

 

Kontakty na pracovníkov

Mgr. Jana Klobušiaková                                       

Poverená riadením ŠCPP

Špeciálna pedagogička

Pracovná doba:

Po – Pia: 7,00 – 15,00 hod.

Telefón: 0902 077 555

E-mail:  scpp.klobusiakova@gmail.com

PhDr. Lýdia Olejníková

Psychologička

Pracovná doba: Po – Pia:  6,30 – 14,30 hod.

Telefón: 0902 075 683

E-mail: scpp.olejnikova@gmail.com

Mgr. Ľubica Vyhnalová

Logopedička

Pracovná doba:   Po – Pia :  7,00 – 15,00 hod.

Telefón: 0902 095 693

E-mail: scpp.vyhnalova@gmail.com

PaedDr. Dagmar Švolíková

Logopedička

Pracovná doba:  Po – Pia : 7,00 – 15,00 hod.

Telefón: 0902 048 434

E-mail: scpp.svolikova@gmail.com

Bc. Mária Fürstová

Administratívna pracovníčka

Pracovná doba:  Po – Pia : 7,00 – 15,00 hod.

Telefón: 044/4300045

E-mail:  scppliptovskymikulas@gmail.com

Mgr. Zuzana Klotáková

Špeciálna pedagogička

Telefón: 0902 132 921

E-mail: scpp.klotakova@gmail.com

Mgr. Iveta Benzová

Ekonómka

Telefón: 0902 143 727

E-mail: scpp.benzova@gmail.com