Poruchy hlasu

Zdravý ľudský hlas je čistý, zvučný, ľahko nasadzovaný, stabilný, ale zároveň flexibilný, primeraný vo výške, sile, farbe a rezonancii vzhľadom na vek a pohlavie, ako aj spoločensko – kultúrne  a historické pozadie a momentálnu situáciu a prostredie. Ak to tak nie je, hovoríme o poruche hlasu.

Pri poruchách hlasu sa najčastejšie používa nasledovná klasifikácia:

 1. orgánové poruchy hlasu ( zápaly, nádory, poruchy inervácie hrtana, hormonálne poruchy, poranenia – úrazy a anomálie hrtana)
 2. funkčné poruchy hlasu
 3. poruchy hlasu z premáhania hlasu ( detská hyperkinetická dysfónia, hyperkinetická dysfónia u dospelých a hlasových profesionálov)
 4. psychogénne poruchy hlasu (dysfónia, afónia, fistulový hlas, konverzná porucha hlasu)
 5. hlasové neurózy (spastická dysfónia a afónia)

Medzi základné symptómy spojené s patologickou fonáciou patrí:

Zachrípnutie/ chripot je typickým príznakom porúch hlasu. Vzniká buď zmenou hmoty hlasiviek (dochádza k jej nepravidelnému kmitaniu , vzniká drsný, hrubý chripot) alebo zmenou záveru hlasivkovej štrbiny, a tým spôsobuje insuficienciu hlasiviek –šelest.

Hlasová únava sa objavuje najmä po dlhom rozprávaní a spievaní.

Hlas so šelestom vzniká v dôsledku hlasivkovej nedostatočnosti a prejavuje sa aj ako neschopnosť povedať celú vetu  bez ďalšieho nádychu. 

Znížený hlasový rozsah sa objavuje na začiatku len pri speve, kedy majú speváci s vyspievaním horných tónov.

Afónia – bezhlasie  sa objavuje náhle alebo postupne.  Prejavuje sa šepkaním,  pocit sucha v hrdle  a každý pokus o hovorenie je s výrazným úsilím a námahou.

Zlomy vo výške /sile – hlas ako keby nebol pod kontrolou , poloha hlasu sa nepredvídateľne  mení, preskakuje.

Hlas tvorený s vypätím vzniká v dôsledku poruchy muskulo-skeletálneho systému. Prejavuje sa „stiahnutým hrdlom“, pocitom cudzieho telesa.

Tremor je trasľavý a slabý hlas.

Logopedickému vyšetreniu vždy predchádza lekárske vyšetrenie  realizované  foniatrom/otolaryngológom . Funkčné vyšetrenie hlasu zahŕňa hodnotenie hlasu posluchom, laryngostroboskopické vyšetrenie, akustické metódy –audionahrávka, hodnotenie aerodynamiky na základe maximálneho fonačného času a subjektívne hodnotenie hlasu.

Hlasová terapia je najčastejšou metódou používanou  v liečbe porúch hlasu logopédom – realizuje sa s cieľom obnovy „normálneho“ zdravého hlasu .

Prevencia porúch hlasu

Nezneužívajte svoj hlas

 • Neprečisťujte si hlas, neodkašliavajte , návykovo nepokašliavajte , ale zívajte, aby ste si uvoľnili hrdlo, prehltnite , napite sa vody
 • Nevykrikujte, nekričte zo zvyku , ale použite iné spôsoby komunikácie (tlieskanie, píšťalka)
 • Vyhýbajte sa dlhému hovoreniu na voľných priestranstvách
 • Nehovorte v hlučnom prostredí, ale stíšte hudbu, používajte neverbálne spôsoby na upútanie pozornosti
 • Nehovorte pri fyzickej námahe (cvičenie , beh)
 • Vyhýbajte sa škodlivým návykom(monotónne , príliš hlasné hovorenie,..)
 • Nespievajte v neprimeranom hlasovom rozsahu

 

Nepoužívajte nesprávne svoj hlas

 • Nehovorte monotónne, ale využívajte flexibilitu hlasu a meňte ho vo výške a sile
 • Nezadržiavajte dych keď chcete hovoriť , ale celkovo sa uvoľnite, uvoľnite svalstvo hrtana
 • Nehovorte bez dostatočnej dychovej opory , ale dodržiavajte fyziologické pauzy pri dýchaní
 • Nedvíhajte ramená, hornú časť hrudníka pri nádychu a výdychu, uvoľnite sa aby dýchanie bolo prirodzené
 • Nenapínajte artikulačné orgány , nezatínajte zuby , ale uvoľnite sánku a nechajte ju voľne sa pohybovať
 • Nenapodobňujte zvuky zvierat, strojov, predmetov ani iných ľudí

Dodržiavajte zdravý životný štýl

 • Nepreceňujte svoj hlasový orgán, ale niekoľkokrát za deň si doprajte hlasový odpočinok
 • Nehovorte veľa keď ste chorí a unavení
 • Nenamáhajte hlas keď pociťujete únavu , tlak , sucho , šteklenie v hrdle
 • Nepodceňujte bolesť, zachrípnutie, pálenie a vyhľadajte lekára
 • Nezanedbávajte správne držanie tela

 

Voľne spracovanie, podľa knihy  Kerekretiová a kol. : Logopédia, 2016, UK BA