Aktivity centra

CŠPP Liptovský Mikuláš

Napriek zmene úradných hodín v budove MÚ, Štúrova 41, Liptovský Mikuláš majú naši vopred objednaní klienti a klienti z terapií  vstup na pracovisko CŠPP Jamník bez obmedzenia, s dodržaním aktuálne platných protiepidemiologických opatrení.   O prípadných zmenách...

Fungovanie CŠPP Jamník počas letných prázdnin

CŠPP Jamník bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorené od 20. 7. do 14. 8. 2020. Od 17. 8. 2020 nás môžete kontaktovať na tel. č. 044/5526070. Od 24. 8. 2020 bude fungovať CŠPP v obvyklom režime.

Psychické prežívanie v čase pandémie

Pandémia nového koronavírusu je pre nás novou situáciou, s akou sme sa doposiaľ nestretli a možno nevieme na ňu reagovať. Ako si v tejto situácii poradiť a udržať si mentálne zdravie? Psychické  prežívanie v čase pandémie Život väčšiny z nás sa v dôsledku pandémie...

Pozvánka na V.odbornú konferenciu „DEŇ LOGOPÉDIE“

Srdečne Vás pozývame na odbornú konferenciu pri príležitosti Európskeho dňa logopédie, ktorá sa uskutoční 13.03.2019  (9,00-13,00) v zasadacej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.   [pdf-embedder...

IV. odborná konferencia

Naše centrum organizovalo konferenciu pri príležitosti dňa logopédie. Konferencia sa konala 07. marca 2018 v Žiline. Aktívna účasť: Mgr. M. Kukumbergová - AAK a jej použitie v špeciálnej škole PhDr. D. Buntová, PhD. - Oneskorený fonologický vývin, fonologická porucha...

Účasť na odbornej konferencii

Fenomén dnešnej doby "Striedavá starostlivosť" - odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku CPPPaP  Liptovský Mikuláš Konferencia sa konala dňa 15.01.2018. Mgr. Jana Klobušiaková, PaedDr. Janka Šuleková, Phdr. Lýdia Olejníková

Workshop : Narušenie zvukovej roviny reči

28.06.2017, ZŠ pre žiakov s NKS, Žilina - Mojšova Lúčka Lektor: PhDr. Dana Buntová, PhD. Workshop bol zameraný na diagnostiku a terapiu narušenia zvukovej roviny reči, procesy peri artikulácii, fonologické procesy.  

„Ako ďalej v ZŠ“

5.6.2017 Aktívna účasť: Mgr. Jana Klobušiaková Prednáška pre rodičov našich žiakov  zameraná na  individuálne začlenenie žiakov v bežnej ZŠ, povinnosti rodiča a odporúčania pre prácu s deťmi.