Dňa 22. júna 2023 zrealizovala pani riaditeľka ŠCPP Mgr. Janka Klobušiaková prednášku s diskusiou na tému „Ako ďalej v základnej škole?“. Stretnutia sa zúčastnili rodičia žiakov, ktorí odchádzajú zo ZŠI pre žiakov s NKS Jamník do základných škôl, ako aj pedagógovia ZŠI. Témou prednášky aj samotnej diskusie bolo začlenenie žiakov s NKS do základnej školy, rodičom boli podané informácie ohľadom školskej integrácie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Dňa 28. júna 2023 Mgr. Janka Klobušiaková predniesla tému „Ako ďalej v základnej škole?“ a diskutovala s rodičmi aj pedagogickými zamestnancami aj v ZŠ pre žiakov s NKS Mojšova Lúčka.