Náš tím

Jana Klobušiaková

Mgr. Jana Klobušiaková 

 

riaditeľka ŠCPP

špeciálna pedagogička

samostatný odborný zamestnanec s II. atestáciou

 

Lýdia Olejníková

PhDr. Lýdia Olejníková 

psychologička

samostatný odborný zamestnanec s I. atestáciou

Mgr. Ľubica Vyhnalová 

 

logopedička

samostatný odborný zamestnanec s II. atestáciou

PaedDr. Dagmar Švolíková 

 

logopedička

samostatný odborný zamestnanec s II. atestáciou

Marika Furstová

Bc. Marika Fürstová 

 

administratívna pracovníčka

Jana Klobušiaková

Mgr. Zuzana Klotáková

 

špeciálna pedagogička

samostatný odborný zamestnanec

Jana Klobušiaková

Mgr. Iveta Benzová

 

ekonómka