ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ochrana osobných údajov je zabezpečená zo strany spoločnosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

V akom rozsahu o Vás spracúvame osobné údaje?

Stránka www.csppjamnik.sk nespracováva žiadne osobné údaje návštevníkov internetovej stránky.

 

Pre aký účel sú Vami poskytnuté údaje použité?

Z titulu nezbierania osobných údajov, nemôžu byť použité na žiadny účel.

 

Ako sú osobné údaje chránené?

Osobné údaje nie je potrebné chrániť nakoľko stránka www.csppjamnik.sk nezbiera žiadne osobné údaje.

 

Aké tretie osoby majú prístup k Vašim osobným údajom?

K Vašim osobným údajom nemá prístup ani prevádzkovateľ internetovej stránky ani žiadna iná tretia osoba.

 

Súbory Cookies

Stránka www.csppjamnik.sk nepoužíva súbory Cookies.

 

Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 25.05.2018