Objednávky

Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia Identifikácia zmluvyDátum vyhotovenia objed.IČO DodávatelaIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plneniaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
01/2023Programové licencie a služby na produkt personalistika a mzdy300,002023/001/NL04.01.202331570879ProCeS, s r.o., Tajovského 2, 97401 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
02/2023USB token98,4004.01.202331365078PosAm,spol. s r.o., Bajkalská 28, 82109 BratislavaMgr.Jana Klobušiaková
03/2023Zriadenie ekonomických služieb WinIBEU118,80R 3/202304.01.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
04/2023Činnosť BOZP, PO za 01/202330,0004.01.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
05/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie298,0906.02.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
06/2023Revízia el. ruč. náradia a spotrebičov I. a II.triedy75,6023.01.202336376981GAJOS, s r.o. M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
07/2023Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023

168,47428233730035763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Mgr.Jana Klobušiaková
08/2023Zriadenie služby WinASU - administratívny program160,8022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
09/2023Registratúrny poriadok a plán108,0022.02.202336371815ARCHÍV TATRY s r.o., Vrbická 1993, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
10/2023Kancelársky tovar84,6922.02.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
11/2023Softvérový servis120,0022.02.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
12/2023Školenie WinASU - administratívny program70,0022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
13/2023Kurz prvej pomoci30,0027.03.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková

Faktúry

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plneniaIdentifikácia objednávkyDátum doručenia faktúryIČO DodávatelaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Dátum zaplateniaIdentifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
012023Programové licencie a služby na produkt personalistika a mzdy300,0001/202318.01.202331570879ProCeS, s r.o., Tajovského 2, 97401 Banská Bystrica30.01.20232023/001/NL
022023USB token98,4002/202318.01.202331365078PosAm,spol. s r.o., Bajkalská 28, 82109 Bratislava30.01.2023
032023Zriadenie ekonomických služieb WinIBEU118,8003/202319.01.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice30.01.2023R 3/2023
042023Činnosť BOZP, PO za 01/202330,0004/202302.02.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš03.02.2023
052023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie298,0905/202308.02.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica10.02.2023
062023Revízia el. ruč. náradia a spotrebičov I. a II.triedy 75,6006/202310.02.202336376981GAJOS, s r.o. M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš13.02.2023
072023Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023

168,4707/202315.02.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
16.02.20234282337300
082023

Zriadenie služby WinASU - administratívny program160,8008/202322.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice23.02.2023
092023Registratúrny poriadok a plán108,0009/202301.03.202336371815ARCHÍV TATRY s r.o., Vrbická 1993, 03101 Liptovský Mikuláš03.03.2023
102023
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023
150,7406.03.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.03.20234282337300
112023Kancelársky tovar84,6910/202306.03.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš07.03.2023
122023
Činnosť BOZP, PO za 02/202330,0006.03.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.03.2023
132023Softvérový servis120,0011/202309.03.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský Mikuláš10.03.2023
142023
Školenie WinASU - administratívny program70,0012/202324.03.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice27.03.2023
152023
Činnosť BOZP, PO za 03/202330,0004.04.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.04.2023
162023Kurz prvej pomoci 30,0013/202311.04.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.04.2023
172023Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023
132,1711.04.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava12.04.20234282337300
182023
Činnosť BOZP, PO za 04/202330,0004.05.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.05.2023
192023Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2023
130,1404.05.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava05.05.20234282337300