Objednávky

Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia Identifikácia zmluvyDátum vyhotovenia objed.IČO DodávatelaIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plneniaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
01/2023Programové licencie a služby na produkt personalistika a mzdy300,002023/001/NL04.01.202331570879ProCeS, s r.o., Tajovského 2, 97401 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
02/2023USB token98,4004.01.202331365078PosAm,spol. s r.o., Bajkalská 28, 82109 BratislavaMgr.Jana Klobušiaková
03/2023Zriadenie ekonomických služieb WinIBEU118,80R 3/202304.01.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
04/2023Činnosť BOZP, PO za 01/202330,0004.01.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
05/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie298,0906.02.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
06/2023Revízia el. ruč. náradia a spotrebičov I. a II.triedy75,6023.01.202336376981GAJOS, s r.o. M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
07/2023Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023

168,47428233730035763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Mgr.Jana Klobušiaková
08/2023Zriadenie služby WinASU - administratívny program160,8022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
09/2023Registratúrny poriadok a plán108,0022.02.202336371815ARCHÍV TATRY s r.o., Vrbická 1993, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
10/2023Kancelársky tovar84,6922.02.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
11/2023Softvérový servis120,0022.02.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
12/2023Školenie WinASU - administratívny program70,0022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
13/2023Počítačové služby - úprava webovej stránky
330,0022.02.2023

48340898Ing. Michal Vojtyla - all in one IT, Višňové 719, 01323Mgr.Jana Klobušiaková
14/2023Kurz prvej pomoci30,0027.03.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
15/2023Kancelársky tovar77,6102.06.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
16/2023Pracovné oblečenie93,7005.06.202336362981KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267
02601 Dolný Kubín
Mgr.Jana Klobušiaková
17/2023Konferencia - Školský zákon 2023168,0016.06.202331592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
Mgr.Jana Klobušiaková
18/2023On line konferencia O reči dieťaťa
150,0001.09.202344752423INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre
Mgr.Jana Klobušiaková
19/2023Kancelársky tovar36,2806.09.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
20/2023Školenie230,0008.09.202331313361DOMKO v umení o.z.
Park mládeže 3, 04001 Košice
Mgr.Jana Klobušiaková
21/2023Inžinierska činnosť na stavbe"Stavebné úpravy budovy s. č.1218"1692,0008.09.202347613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková
22/2023Vývinová verbálna dyspraxia - kurz200,0008.09.202330779065Slovenská asociácia logopédov, Kominárska 2, 831 04 BratislavaMgr.Jana Klobušiaková
23/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie341,6428.09.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
24/2023PC Lenovo + microsoft office 2021 a softverový servis
822,0025.10.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
25/2023Multifunkčné zariadenie 199,0031.10.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
26/2023Kancelársky tovar433,5731.10.2023
36995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
27/2023Antifírusový program29,9902.11.2023Nexway, CS 70002,30020 Cedex 1, FRANCEMgr.Jana Klobušiaková
28/2023Farebné multifunkčné zariadenie a podstavec2108,4006.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
29/2023Učebné pomôcky96,0029.11.202344752423Ingra Slovakia, J.Hollého 875, Veľké Leváre, 90873Mgr.Jana Klobušiaková
30/20232x počítače ACER + Microsoft office 20211536,0001.12.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
31/2023Skartovačka204,0601.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
32/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie679,6821.12.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
33/2023Kancelárske stoličky1383,0021.12.202341738241Andrea Ličková - Artium SK, 0321 11 Svätý Kríž 310Mgr.Jana Klobušiaková
34/2023Kancelársky tovar806,8622.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
01/2024Odborné prehliadky a skúšky na vyhradených technických zariadeniach plynových podľa zákona NRSR č.124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaRč.508/2009 Z.z. v plynovej kotolni SCPPLM295,0016.01.202443052096VašeRevízie.sk
Vladimír Cupra
Hradišská 626/1
03104 Liptovský Mikuláš
Mgr.Jana Klobušiaková
02/2024Odborné prehliadky teplovodnej plynovej kotolne, plynových kotlov a tlakových nádob
165,0019.01.202411939630Ján Beťko
Bellova 3472/10
03101 Liptovský Mikuláš
Mgr.Jana Klobušiaková
03/2024Kontrola a oprava PHP - hasiace prístroje
podľa DL
49,56
28.02.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
04/2024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na plynovú kotolňu498,0022.03.2024
47613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková
05/2024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na výmenu okien498,0022.03.202447613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková
06/2024Kancelársky tovar191,8202.05.202436995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
07/2024Prečistenie tlačiarne Konica Minolta bizub 215271,2020.05.2024
34712101Milan Oravčík - DEYMOS
01323 Vyšňové 433
Mgr.Jana KlobušiakováIng. Nadežda Brziaková, s.r.o. Starojánska 170/80
03203 Liptovský Ján
30.05.2024
08/2024Puzdro na pečiatky11,50
20.05.202431735347PEČIATKY - VIZITKY s.r.o.
Mäsiarska 29
04001 Košice 1
Mgr.Jana KlobušiakováEVMI,s.r.o.
01303 Varín 1197
04.06.2024
09/2024Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre ohlásenie stavebných úprav300,00
20.05.202454200440Ing. Nadežda Brziaková, s.r.o. Starojánska 170/80
03203 Liptovský Ján
Mgr.Jana Klobušiaková
10/2024Realizácia zákaziek na uskutočnenie stavebný ch prác prostredníctvom el. platformy EVO - Stavebné práce a Rekonštrukcia kotolne
1200,0020.05.202446702130EVMI,s.r.o.
01303 Varín 1197
Mgr.Jana Klobušiaková

Faktúry

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plneniaIdentifikácia objednávkyDátum doručenia faktúryIČO DodávatelaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Dátum zaplateniaIdentifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
012023Programové licencie a služby na produkt personalistika a mzdy300,0001/202318.01.202331570879ProCeS, s r.o., Tajovského 2, 97401 Banská Bystrica30.01.2023Zmluva č.2023/001/NL o poskytnutí programových licencií a služieb
022023USB token98,4002/202318.01.202331365078PosAm,spol. s r.o., Bajkalská 28, 82109 Bratislava30.01.2023
032023Zriadenie ekonomických služieb WinIBEU118,8003/202319.01.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice30.01.2023Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č.R 3/2023
042023Činnosť BOZP, PO za 01/202330,0004/202302.02.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš03.02.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
052023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie298,0905/202308.02.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica10.02.2023
062023Revízia el. ruč. náradia a spotrebičov I. a II.triedy 75,6006/202310.02.202336376981GAJOS, s r.o. M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš13.02.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
072023Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023

168,4707/202315.02.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
16.02.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
082023

Zriadenie služby WinASU - administratívny program160,8008/202322.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice23.02.2023
092023Registratúrny poriadok a plán108,0009/202301.03.202336371815ARCHÍV TATRY s r.o., Vrbická 1993, 03101 Liptovský Mikuláš03.03.2023
102023
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023
150,7406.03.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.03.20234282337300
112023Kancelársky tovar84,6910/202306.03.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš07.03.2023
122023
Činnosť BOZP, PO za 02/202330,0006.03.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.03.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
132023Softvérový servis120,0011/202309.03.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský Mikuláš10.03.2023
142023
Školenie WinASU - administratívny program70,0012/202324.03.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice27.03.2023
152023
Činnosť BOZP, PO za 03/202330,0004.04.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.04.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
162023Kurz prvej pomoci 30,0014/202311.04.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.04.2023
172023Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023
132,1711.04.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava12.04.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
182023
Činnosť BOZP, PO za 04/202330,0004.05.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.05.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
192023Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2023
130,1404.05.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava05.05.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
202023Kancelársky tovar77,6115/202302.06.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš05.06.2023
212023Činnosť BOZP, PO za 05/202330,0002.06.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.06.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
222023Pracovné oblečenie93,7016/202305.06.202336362981KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267
02601 Dolný Kubín
06.06.2023
232023Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2023
144,4113.06.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava14.06.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
242023Konferencia - Školský zákon 2023168,0017/202316.06.202331592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
16.06.2023
252023Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2023
130,3408.07.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava12.07.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
262023Činnosť BOZP, PO za 06/202330,0008.07.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.07.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
272023Nájomné za 01-07/2023280,0008.07.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.07.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
282023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie4305,0008.07.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.07.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
292023Činnosť BOZP, PO za 07/202330,0004.08.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.08.2023
Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
302023Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2023
129,7207.08.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava08.08.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
312023Nájomné za 08/202340,0009.08.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
10.08.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
322023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0009.08.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
10.08.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
332023Počítačové služby - úprava webovej stránky
330,0013/202324.08.202348340898Ing. Michal Vojtyla - all in one IT, Višňové 719, 01323 Višňové
25.08.2023
342023online konferencia O reči dieťaťa150,0018/202328.08.202344752423INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre30.08.2023
352023Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2023
129,7006.09.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.09.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
362023Nájomné za 09/202340,0006.09.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
07.09.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
372023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0006.09.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
07.09.2023
382023Činnosť BOZP, PO za 08/202330,0006.09.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.09.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
392023Kancelársky tovar36,2819/202306.09.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš07.09.2023
402023Školenie230,0020/202308.09.202331313361DOMKO v umení o.z.
Park mládeže 3
04001 Košice
17.09.2023
412023Inžiniesrska činnosť na stavbe "Stavebné úpravy budovy s.č. 1218"1692,0021/202318.09.202347613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný Kubín18.09.2023
422023Kurz Vývinová verbálna dyspraxia200,0022/202328.09.202330779065Slovenská asociácia logopédov, Kominárska 2, 83104 Bratislava
29.09.2023
432023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie341,6423/202328.09.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica20.10.2023
442023Činnosť BOZP, PO za 09/202330,0004.10.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.10.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
452023Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2023
140,3204.10.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava05.10.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
462023Nájomné za 10/202340,0011.10.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.10.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
472023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0011.10.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.10.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
482023Softvérový servis a PC Lenovo s prislušenstvom822,0024/202327.10.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský Mikuláš30.10.2023
492023Činnosť BOZP, PO za 10/202330,0002.11.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš03.11.2023
502023Multifunkčné zariadenie199,0025/202302.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš03.11.2023
512023Kancelársky tovar433,5726/202302.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš03.11.2023
522023Antivírusový program29,9927/202302.11.2023Nexway, CS 70002, 30020 Nimes Cedex 1, FRANCE06.11.2023
532023
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2023
135,5407.11.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava08.11.2023
542023Farebné multifunkčné laserové zariadenie a nadstavec2108,4028/202307.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš08.11.2023
552023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0014.11.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
15.11.2023
562023Nájomné za 11/202340,0014.11.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
15.11.2023
572023Webináre80,0029.11.202352565301Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania, Hattalova 3342/12, Bratislava, 831 0330.11.2023
582023Učebné pomôcky96,0029/202329.11.202344752423INFRA Slovakia, J.Hollého 875, Veľké Leváre 908 7330.11.2023
592023Počítače ACER 2 ks a microsoft office 2021 2 ks1536,0030/202301.12.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský Mikuláš04.12.2023
602023Skartovačka204,0631/202301.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš04.12.2023
612023Činnosť BOZP, PO za 11/202330,0004.12.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.12.2023
622023Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2023
131,5306.12.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.12.2023
632023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0007.12.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
08.12.2023
642023Nájomné za 12/202340,0007.12.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
08.12.2023
652023Platba za odobratý plyn 12/20232422,2415.12.202335743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany12.12.2023
662023Činnosť BOZP, PO za 12/202330,0015.12.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš18.12.2023
672023Služby súvisiace s chodom webového sídla75,3420.12.202348340898Ing. Michal Vojtyla - all in one IT, Višňové 719, 01323
21.12.2023
682023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie679,6832/202321.12.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica22.12.2023
692023Kancelárske stoličky1383,0033/202321.12.202341738241Andrea Ličková - Artium SK, Svätý Kríž 310, 03211
22.12.2023
702023Kancelársky tovar806,8634/202322.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš27.12.2023
012024Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023
171,7808.01.2024
35763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava09.01.2024
022024Platba za odobratý plyn 01/20242646,8308.01.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany09.01.2024
032024Vodné stočné za 12/2023
150,9408.01.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
09.01.2024
042024Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023
612,2211.01.202451865467Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
12.01.2024
052024Preddavok za vodné, stočné za 01/2024130,0011.01.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
12.01.2024
062024Nájomné za 01/202440,00
15.01.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
16.01.2024
072024Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0015.01.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
16.01.2024
082024Odborné prehliadky a skúšky na technických zariadeniach plynvých podľa príslušných zákonov
295,00
01/202418.01.202443052096VašeRevízie
Vladimír Cupra, Hradišská 626/1, 03104 Liptovský Mikuláš
19.01.2024
092024Odborné prehliadky plynovej kotolne, plynových kotlov a tlakových nádob
165,0002/202418.01.202411939030Ján Beťko,
Bellova 3472/10
031 01 Liptovský Mikuláš
19.01.2024
102024Školenie HUMANET118,8018.01.202431586163HOUR, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 836/33
01001 Žilina
19.01.2024
112024STP APV WINASU a WinIBEU na rok 2024279,6026.01.202400162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice29.01.2024
122024Činnosť BOZP, PO za 01/202430,0002.02.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.02.2024
132024Platba za odobratý plyn 12/20238715,3002.02.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany05.02.2024
142024Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2024
159,9207.02.202435763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.02.2024
152024Školenie Humanet 18.01.2024
spracovanie miezd
118,8013.02.202431586163HOUR, spol. s r.o. M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
14.02.2024
162024Nájomné za 02/202440,00
13.02.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
14.02.2024
172024Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0013.02.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
14.02.2024
182024Školenie Humanet 23.01.2024
spracovanie miezd
118,8013.02.202431586163HOUR, spol. s r.o. M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
14.02.2024
192024Dodávka a distribúcia elektriny - preddavková platba za 02/2024684,0014.02.202455122302Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
15.02.2024
202024Vodné , stočné preddavková platby za 02/2024130,0014.02.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
03105 Liptovský Mikuláš
15.02.2024
212024Platba za odobratý plyn 02/20242646,83
21.02.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany22.02.2024
222024Činnosť BOZP, PO za 02/202430,0011.03.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.03.2024
232024Kontrola a oprava PHL podľa DL49,56
03/2024
11.03.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.03.2024
242024Platba za odobratý plyn 03/20242646,83
11.03.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany12.03.2024
252024Nájomné za 03/202440,00
11.03.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
13.03.2024
262024Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0011.03.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
13.03.2024
272024Vodné , stočné preddavková platby za 03/2024130,0021.03.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
03105 Liptovský Mikuláš
22.03.2024
282024Dodávka a distribúcia elektriny - preddavková platba za 03/2024684,0021.03.202455122302Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
22.03.2024
292024
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024
154,6322.03.202435763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava25.03.2024
302024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na plynovú kotolňu498,0004/202422.03.202447613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný Kubín27.03.2024
312024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na výmenu okien
498,0005/202422.03.202447613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný Kubín27.03.2024
322024Odborné školenie - poplatok89,0002.04.2024308514913lobit, o.z.
Jégeho 5
82108 Bratislava
04.04.2024
332024Dodávka a distribúcia elektriny - preddavková platba za 04/2024684,0002.04.202455122302Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
04.04.2024
342024Vodné , stočné preddavková platby za 04/2024130,0002.04.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
03105 Liptovský Mikuláš
04.04.2024
352024Platba za odobratý plyn 04/20242646,83
02.04.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany04.04.2024
362024Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2024
138,4904.04.202435763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava08.04.2024
372024Činnosť BOZP, PO za 03/202430,0004.04.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš08.04.2024
382024Spracované mzdy za 03/202414,7815.04.202431586163HOUR, spol. s r.o. M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
16.04.2024
392024Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0015.04.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
17.04.2024
402024Nájomné za 04/202440,00
15.04.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
17.04.2024
412024Miestny poplatok za komunálny odpad228,7515.04.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
18.04.2024
422024Činnosť BOZP, PO za 04/202430,0003.05.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš06.05.2024
432024Platba za odobratý plyn 05/20242646,83
03.05.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany06.05.2024
442024Kancelársky tovar191,8206/202403.05.202436995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš06.05.2024
452024Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2024
138,4907.05.202435763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava09.05.2024
462024Vodné , stočné preddavková platby za 05/2024130,0007.05.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
03105 Liptovský Mikuláš
09.05.2024
472024Dodávka a distribúcia elektriny - preddavková platba za 05/2024684,0007.05.202455122302Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
09.05.2024
482024Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0015.05.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
16.05.2024
492024Nájomné za 05/202440,00
15.05.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
16.05.2024
502024Prečistenie tlačiarne Konica Minolta bizub 215 271,2007/202427.05.202734712101Milan Oravčík - DEYMOS
01323 Vyšňové 433
29.05.2024
512024Puzdro na pečiatku11,5008/202428.05.202431735347PEČIATKY - VIZITKY s.r.o.
Mäsiarska 29
04001 Košice 1
29.05.2024
522024Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre ohlásenie stavebných úprav300,0009/202429.05.202454200440Ing. Nadežda Brziaková, s.r.o. Starojánska 170/80
03203 Liptovský Ján
30.05.2024
532024Realizácia zákaziek na uskutočnenie stavebný ch prác prostredníctvom el. platformy EVO - Stavebné práce a Rekonštrukcia kotolne
1200,0010/202403.06.202446702130EVMI,s.r.o.
01303 Varín 1197
04.06.2024
542024Servis webovej stránky120,0003.06.202452729320dynamic web services.s.r.o.
Karpatské námestie 7770/10A,
83106 Bratislava
04.06.2024
552024Rekonštrukcia kotolne podľa zmluvy o dielo 10/2024 záloha na stavbu
74651,0503.06.202455543065L&D Mont s.r.o.
013 02 Kotrčina Lúčka 96
04.06.2024
562024Platba za odobratý plyn 06/20242646,83
03.06.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany04.06.2024
572024Dodávka a distribúcia elektriny - preddavková platba za 06/2024684,0003.06.202455122302Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
05.06.2024
582024Vodné , stočné preddavková platby za 06/2024130,0003.06.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
03105 Liptovský Mikuláš
05.06.2024
592024Činnosť BOZP, PO za 05/202430,0010.06.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš11.06.2024
602024Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2024
138,8210.06.202435763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava11.06.2024
612024Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0011.06.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.06.2024
622024Nájomné za 06/202440,00
11.06.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.06.2024