Aktivity centra

Senzomotorika – zmysly a motorika v rehabilitácii porúch reči (1)

26.05 -27.05. 2017 Lektor  MUDr. Martin Kučera Prvé stretnutie v rámci kurzu bolo zamerané na neurofyziológiu zmyslového vnímania, poruchy reči a učenia v kontexte narušenej zmyslovej integrácie, propriocepciu a vestibulárny aparát s praktickými nácvikmi, práca s...

Seminár „NKS u detí v MŠ“

Aktívna účasť: Mgr. V. Blahová. Vzdelávanie sa uskutočnilo 4.4.2017  v priestoroch MŠ Agátová, Liptovský Mikuláš. Bolo určené pre pani učiteľky danej škôlky a týkalo sa odporúčaní pre prácu s deťmi s NKS.

Seminár „Myofunkčné poruchy“

Aktívna účasť : Mgr. Barbora Valečíková Vzdelávanie sa uskutočnilo  27.2.2017  v priestoroch špeciálnej ZŠ v Liptovskom Hrádku. Bolo určené pre pani učiteľky danej školy a týkalo sa problematiky myofunkčnej poruchy a jej terapie, v rámci ktorej  sa oboznámili, s tým ...

Konferencia “ Deň logopédie“ – 07.03.2017

CŠPP pri ZŠI pre žiakov s NKS pri príležitosti európskeho dňa logopédie organizovala 07.03.2017  III. odbornú konferenciu. Aktívna účasť: Dysglosia v praxi klinického logopéda ( Mgr. S. Adzimová) Úvod do problematiky naratív (Mgr. J. Klobušiaková) Overenie validity...

Workshop „Ako lepšie zvládať úskalia porúch učenia X“

31.03.2016 , Základna škola Lichardova 24 v Žiline Aktívna účasť : PaedDr. Janka Šúleková  – Význam orientačnej diagnostiky jazykového vývinu predškoláka pri zápise do 1. ročníka ZŠ Mgr. Alena Žabková  – Využitie kresby v diagnostike školskej...

Komplexná starostlivosť o dieťa s NKS

Odborná konferencia pri príležitosti 6. marca – Európskeho dňa logopédie „Komplexná starostlivosť o dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou“ 09.03.2016, Žilina Aktívna účasť: Mgr. Jana Klobušiaková  – Dyspraxia – vývinová koordinačná porucha Mgr. Jana Kšiňanová,...

Medzinárodná vedecká konferencia

Medzinárodná vedecká konferencia FIE, České Budějovice 22.11.2014 , České Budějovice Mobilita v rámci spolupráce s VUDPaP na národnom projekte Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Mgr. Jana...