Dňa 22. júna 2023 pokračoval v Regionálnom centre podpory učiteľov v Liptovskom Mikuláši prednáškový cyklus. Tentokrát prijala pozvanie logopedička nášho ŠCPP Mgr. Ľubica Vyhnalová s prednáškou a diskusiou na tému „Vplyv narušenej komunikačnej schopnosti na vzdelávanie starších žiakov“. Okrem podrobných informácií prítomní diskutovali aj o konkrétnych prípadoch či situáciách, pričom bolo zodpovedaných mnoho otázok.