Aktuálne bol zverejnený zoznam škôl, ktorým budú pridelené pracovné úväzky pedagogických asistentov zo štátneho rozpočtu podľa paušálneho kľúča v súlade s Metodikou k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2024/2025 a disponibilnými zdrojmi.

Pre aktualizáciu vašich Žiadostí na odporúčanie pedagogického asistenta na školský rok 2024/2025 kontaktujte naše ŠCPP:

Telefón 044/43 000 45, e-mail: scppliptovskymikulas@gmail.com

 

  • Pre čo najrýchlejšie vybavenie vašich požiadaviek vás žiadame, aby ste „Žiadosť na odporúčanie pedagogického asistenta“ posielali s prílohou „Žiadosť o poskytnutie podporných opatrení“ – tlačivo TU
  • V prípade, že ste „Žiadosť o odporúčanie pedagogického asistenta“ poslali, žiadame vás o skompletizovanie zaslaním prílohy „Žiadosť o poskytnutie podporných opatrení“ – tlačivo TU

 

Zoznam škôl je dostupný na  https://www.minedu.sk/pocet-uvazkov-pedagogickych-asistentov-od-192024-z-np-pop-3-a-zo-statneho-rozpoctu-na-zaklade-pausalneho-pridelenia/

Metodika prideľovania finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2024/2025  TU

Prosíme vás o zhovievavosť.

Odporúčania vybavujeme výlučne v poradí, v akom nám bola doručená žiadosť školy na pedagogického asistenta. 

tím ŠCPP pre deti a žiakov s NKS, Liptovský Mikuláš