Dňa 21. júna 2023 zrealizovala logopedička nášho ŠCPP PaedDr. Dagmar Švolíková, v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov v Liptovskom Mikuláši, prednášku s diskusiou na tému „Vplyv narušenej komunikačnej schopnosti na vzdelávanie mladších žiakov“. Prítomní dostali odpovede na otázky:

  • čo to je narušená komunikačná schopnosť;
  • aké druhy poznáme;
  • ako ovplyvňuje fungovanie mladších detí v školskom prostredí;
  • ako pristupovať k týmto deťom, ako môže pracovať učiteľ, ŠŠP s týmito deťmi na vyučovaní;
  • čo priniesla zmena poradenského systému.