Zverejnené objednávky

Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia Identifikácia zmluvyDátum vyhotovenia objed.IČO DodávatelaIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plneniaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
01/2023Programové licencie a služby na produkt personalistika a mzdy300,002023/001/NL04.01.202331570879ProCeS, s r.o., Tajovského 2, 97401 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
02/2023USB token98,4004.01.202331365078PosAm,spol. s r.o., Bajkalská 28, 82109 BratislavaMgr.Jana Klobušiaková
03/2023Zriadenie ekonomických služieb WinIBEU118,80R 3/202304.01.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
04/2023Činnosť BOZP, PO za 01/202330,0004.01.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
05/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie298,0906.02.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
06/2023Revízia el. ruč. náradia a spotrebičov I. a II.triedy75,6023.01.202336376981GAJOS, s r.o. M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
07/2023Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023

168,47428233730035763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Mgr.Jana Klobušiaková
08/2023Zriadenie služby WinASU - administratívny program160,8022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
09/2023Registratúrny poriadok a plán108,0022.02.202336371815ARCHÍV TATRY s r.o., Vrbická 1993, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
10/2023Kancelársky tovar84,6922.02.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
11/2023Softvérový servis120,0022.02.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
12/2023Školenie WinASU - administratívny program70,0022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
13/2023Počítačové služby - úprava webovej stránky
330,0022.02.2023

48340898Ing. Michal Vojtyla - all in one IT, Višňové 719, 01323Mgr.Jana Klobušiaková
14/2023Kurz prvej pomoci30,0027.03.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
15/2023Kancelársky tovar77,6102.06.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
16/2023Pracovné oblečenie93,7005.06.202336362981KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267
02601 Dolný Kubín
Mgr.Jana Klobušiaková
17/2023Konferencia - Školský zákon 2023168,0016.06.202331592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
Mgr.Jana Klobušiaková
18/2023On line konferencia O reči dieťaťa
150,0001.09.202344752423INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre
Mgr.Jana Klobušiaková
19/2023Kancelársky tovar36,2806.09.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
20/2023Školenie230,0008.09.202331313361DOMKO v umení o.z.
Park mládeže 3, 04001 Košice
Mgr.Jana Klobušiaková
21/2023Inžinierska činnosť na stavbe"Stavebné úpravy budovy s. č.1218"1692,0008.09.202347613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková
22/2023Vývinová verbálna dyspraxia - kurz200,0008.09.202330779065Slovenská asociácia logopédov, Kominárska 2, 831 04 BratislavaMgr.Jana Klobušiaková
23/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie341,6428.09.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
24/2023PC Lenovo + microsoft office 2021 a softverový servis
822,0025.10.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
25/2023Multifunkčné zariadenie 199,0031.10.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
26/2023Kancelársky tovar433,5731.10.2023
36995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
27/2023Antifírusový program29,9902.11.2023Nexway, CS 70002,30020 Cedex 1, FRANCEMgr.Jana Klobušiaková
28/2023Farebné multifunkčné zariadenie a podstavec2108,4006.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková

Zverejnené faktúry

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plneniaIdentifikácia objednávkyDátum doručenia faktúryIČO DodávatelaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Dátum zaplateniaIdentifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
012023Programové licencie a služby na produkt personalistika a mzdy300,0001/202318.01.202331570879ProCeS, s r.o., Tajovského 2, 97401 Banská Bystrica30.01.2023Zmluva č.2023/001/NL o poskytnutí programových licencií a služieb
022023USB token98,4002/202318.01.202331365078PosAm,spol. s r.o., Bajkalská 28, 82109 Bratislava30.01.2023
032023Zriadenie ekonomických služieb WinIBEU118,8003/202319.01.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice30.01.2023Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č.R 3/2023
042023Činnosť BOZP, PO za 01/202330,0004/202302.02.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš03.02.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
052023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie298,0905/202308.02.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica10.02.2023
062023Revízia el. ruč. náradia a spotrebičov I. a II.triedy 75,6006/202310.02.202336376981GAJOS, s r.o. M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš13.02.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
072023Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023

168,4707/202315.02.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
16.02.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
082023

Zriadenie služby WinASU - administratívny program160,8008/202322.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice23.02.2023
092023Registratúrny poriadok a plán108,0009/202301.03.202336371815ARCHÍV TATRY s r.o., Vrbická 1993, 03101 Liptovský Mikuláš03.03.2023
102023
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023
150,7406.03.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.03.20234282337300
112023Kancelársky tovar84,6910/202306.03.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš07.03.2023
122023
Činnosť BOZP, PO za 02/202330,0006.03.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.03.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
132023Softvérový servis120,0011/202309.03.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský Mikuláš10.03.2023
142023
Školenie WinASU - administratívny program70,0012/202324.03.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice27.03.2023
152023
Činnosť BOZP, PO za 03/202330,0004.04.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.04.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
162023Kurz prvej pomoci 30,0014/202311.04.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.04.2023
172023Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023
132,1711.04.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava12.04.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
182023
Činnosť BOZP, PO za 04/202330,0004.05.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.05.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
192023Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2023
130,1404.05.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava05.05.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
202023Kancelársky tovar77,6115/202302.06.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš05.06.2023
212023Činnosť BOZP, PO za 05/202330,0002.06.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.06.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
222023Pracovné oblečenie93,7016/202305.06.202336362981KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267
02601 Dolný Kubín
06.06.2023
232023Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2023
144,4113.06.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava14.06.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
242023Konferencia - Školský zákon 2023168,0017/202316.06.202331592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
16.06.2023
252023Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2023
130,3408.07.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava12.07.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
262023Činnosť BOZP, PO za 06/202330,0008.07.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.07.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
272023Nájomné za 01-07/2023280,0008.07.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.07.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
282023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie4305,0008.07.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.07.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
292023Činnosť BOZP, PO za 07/202330,0004.08.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.08.2023
Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
302023Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2023
129,7207.08.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava08.08.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
312023Nájomné za 08/202340,0009.08.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
10.08.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
322023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0009.08.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
10.08.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
332023Počítačové služby - úprava webovej stránky
330,0013/202324.08.202348340898Ing. Michal Vojtyla - all in one IT, Višňové 719, 01323 Višňové
25.08.2023
342023online konferencia O reči dieťaťa150,0018/202328.08.202344752423INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre30.08.2023
352023Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2023
129,7006.09.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.09.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
362023Nájomné za 09/202340,0006.09.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
07.09.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
372023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0006.09.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
07.09.2023
382023Činnosť BOZP, PO za 08/202330,0006.09.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.09.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
392023Kancelársky tovar36,2819/202306.09.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš07.09.2023
402023Školenie230,0020/202308.09.202331313361DOMKO v umení o.z.
Park mládeže 3
04001 Košice
17.09.2023
412023Inžiniesrska činnosť na stavbe "Stavebné úpravy budovy s.č. 1218"1692,0021/202318.09.202347613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný Kubín18.09.2023
422023Kurz Vývinová verbálna dyspraxia200,0022/202328.09.202330779065Slovenská asociácia logopédov, Kominárska 2, 83104 Bratislava
29.09.2023
432023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie341,6423/202328.09.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica20.10.2023
442023Činnosť BOZP, PO za 09/202330,0004.10.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.10.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
452023Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2023
140,3204.10.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava05.10.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
462023Nájomné za 10/202340,0011.10.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.10.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
472023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0011.10.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.10.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
482023Softvérový servis a PC Lenovo s prislušenstvom822,0024/202327.10.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský Mikuláš30.10.2023
492023Činnosť BOZP, PO za 10/202330,0002.11.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš03.11.2023
502023Multifunkčné zariadenie199,0025/202302.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš03.11.2023
512023Kancelársky tovar433,5726/202302.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš03.11.2023
522023Antivírusový program29,9927/202302.11.2023Nexway, CS 70002, 30020 Nimes Cedex 1, FRANCE06.11.2023
532023
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2023
135,5407.11.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava08.11.2023
542023Farebné multifunkčné laserové zariadenie a nadstavec2108,4028/202307.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš08.11.2023
552023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0014.11.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
15.11.2023
562023Nájomné za 11/202340,0014.11.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
15.11.2023