Zverejnené objednávky

Číslo objednávkyPopis objednaného plneniaCelková hodnota objednaného plnenia Identifikácia zmluvyDátum vyhotovenia objed.IČO DodávatelaIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plneniaÚdaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
01/2023Programové licencie a služby na produkt personalistika a mzdy300,002023/001/NL04.01.202331570879ProCeS, s r.o., Tajovského 2, 97401 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
02/2023USB token98,4004.01.202331365078PosAm,spol. s r.o., Bajkalská 28, 82109 BratislavaMgr.Jana Klobušiaková
03/2023Zriadenie ekonomických služieb WinIBEU118,80R 3/202304.01.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
04/2023Činnosť BOZP, PO za 01/202330,0004.01.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
05/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie298,0906.02.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
06/2023Revízia el. ruč. náradia a spotrebičov I. a II.triedy75,6023.01.202336376981GAJOS, s r.o. M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
07/2023Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023

168,47428233730035763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Mgr.Jana Klobušiaková
08/2023Zriadenie služby WinASU - administratívny program160,8022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
09/2023Registratúrny poriadok a plán108,0022.02.202336371815ARCHÍV TATRY s r.o., Vrbická 1993, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
10/2023Kancelársky tovar84,6922.02.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
11/2023Softvérový servis120,0022.02.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
12/2023Školenie WinASU - administratívny program70,0022.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 KošiceMgr.Jana Klobušiaková
13/2023Počítačové služby - úprava webovej stránky
330,0022.02.2023

48340898Ing. Michal Vojtyla - all in one IT, Višňové 719, 01323Mgr.Jana Klobušiaková
14/2023Kurz prvej pomoci30,0027.03.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
15/2023Kancelársky tovar77,6102.06.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
16/2023Pracovné oblečenie93,7005.06.202336362981KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267
02601 Dolný Kubín
Mgr.Jana Klobušiaková
17/2023Konferencia - Školský zákon 2023168,0016.06.202331592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
Mgr.Jana Klobušiaková
18/2023On line konferencia O reči dieťaťa
150,0001.09.202344752423INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875 90873 Veľké Leváre
Mgr.Jana Klobušiaková
19/2023Kancelársky tovar36,2806.09.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
20/2023Školenie230,0008.09.202331313361DOMKO v umení o.z.
Park mládeže 3, 04001 Košice
Mgr.Jana Klobušiaková
21/2023Inžinierska činnosť na stavbe"Stavebné úpravy budovy s. č.1218"1692,0008.09.202347613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková
22/2023Vývinová verbálna dyspraxia - kurz200,0008.09.202330779065Slovenská asociácia logopédov, Kominárska 2, 831 04 BratislavaMgr.Jana Klobušiaková
23/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie341,6428.09.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
24/2023PC Lenovo + microsoft office 2021 a softverový servis
822,0025.10.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
25/2023Multifunkčné zariadenie 199,0031.10.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
26/2023Kancelársky tovar433,5731.10.2023
36995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
27/2023Antifírusový program29,9902.11.2023Nexway, CS 70002,30020 Cedex 1, FRANCEMgr.Jana Klobušiaková
28/2023Farebné multifunkčné zariadenie a podstavec2108,4006.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
29/2023Učebné pomôcky96,0029.11.202344752423Ingra Slovakia, J.Hollého 875, Veľké Leváre, 90873Mgr.Jana Klobušiaková
30/20232x počítače ACER + Microsoft office 20211536,0001.12.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
31/2023Skartovačka204,0601.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
32/2023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie679,6821.12.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská BystricaMgr.Jana Klobušiaková
33/2023Kancelárske stoličky1383,0021.12.202341738241Andrea Ličková - Artium SK, 0321 11 Svätý Kríž 310Mgr.Jana Klobušiaková
34/2023Kancelársky tovar806,8622.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
01/2024Odborné prehliadky a skúšky na vyhradených technických zariadeniach plynových podľa zákona NRSR č.124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaRč.508/2009 Z.z. v plynovej kotolni SCPPLM295,0016.01.202443052096VašeRevízie.sk
Vladimír Cupra
Hradišská 626/1
03104 Liptovský Mikuláš
Mgr.Jana Klobušiaková
02/2024Odborné prehliadky teplovodnej plynovej kotolne, plynových kotlov a tlakových nádob
165,0019.01.202411939630Ján Beťko
Bellova 3472/10
03101 Liptovský Mikuláš
Mgr.Jana Klobušiaková
03/2024Kontrola a oprava PHP - hasiace prístroje
podľa DL
49,56
28.02.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský MikulášMgr.Jana Klobušiaková
04/2024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na plynovú kotolňu498,0022.03.2024
47613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková
05/2024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na výmenu okien498,0022.03.202447613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný KubínMgr.Jana Klobušiaková

Zverejnené faktúry

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plneniaIdentifikácia objednávkyDátum doručenia faktúryIČO DodávatelaIdentifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia Dátum zaplateniaIdentifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
012023Programové licencie a služby na produkt personalistika a mzdy300,0001/202318.01.202331570879ProCeS, s r.o., Tajovského 2, 97401 Banská Bystrica30.01.2023Zmluva č.2023/001/NL o poskytnutí programových licencií a služieb
022023USB token98,4002/202318.01.202331365078PosAm,spol. s r.o., Bajkalská 28, 82109 Bratislava30.01.2023
032023Zriadenie ekonomických služieb WinIBEU118,8003/202319.01.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice30.01.2023Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č.R 3/2023
042023Činnosť BOZP, PO za 01/202330,0004/202302.02.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš03.02.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
052023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie298,0905/202308.02.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica10.02.2023
062023Revízia el. ruč. náradia a spotrebičov I. a II.triedy 75,6006/202310.02.202336376981GAJOS, s r.o. M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš13.02.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
072023Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023

168,4707/202315.02.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
16.02.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
082023

Zriadenie služby WinASU - administratívny program160,8008/202322.02.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice23.02.2023
092023Registratúrny poriadok a plán108,0009/202301.03.202336371815ARCHÍV TATRY s r.o., Vrbická 1993, 03101 Liptovský Mikuláš03.03.2023
102023
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023
150,7406.03.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.03.20234282337300
112023Kancelársky tovar84,6910/202306.03.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš07.03.2023
122023
Činnosť BOZP, PO za 02/202330,0006.03.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.03.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
132023Softvérový servis120,0011/202309.03.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský Mikuláš10.03.2023
142023
Školenie WinASU - administratívny program70,0012/202324.03.202300162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice27.03.2023
152023
Činnosť BOZP, PO za 03/202330,0004.04.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.04.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
162023Kurz prvej pomoci 30,0014/202311.04.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.04.2023
172023Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023
132,1711.04.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava12.04.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
182023
Činnosť BOZP, PO za 04/202330,0004.05.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.05.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
192023Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2023
130,1404.05.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava05.05.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
202023Kancelársky tovar77,6115/202302.06.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš05.06.2023
212023Činnosť BOZP, PO za 05/202330,0002.06.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.06.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
222023Pracovné oblečenie93,7016/202305.06.202336362981KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267
02601 Dolný Kubín
06.06.2023
232023Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2023
144,4113.06.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava14.06.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
242023Konferencia - Školský zákon 2023168,0017/202316.06.202331592503Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
16.06.2023
252023Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2023
130,3408.07.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava12.07.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
262023Činnosť BOZP, PO za 06/202330,0008.07.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.07.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
272023Nájomné za 01-07/2023280,0008.07.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.07.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
282023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie4305,0008.07.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.07.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
292023Činnosť BOZP, PO za 07/202330,0004.08.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.08.2023
Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
302023Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2023
129,7207.08.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava08.08.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
312023Nájomné za 08/202340,0009.08.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
10.08.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
322023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0009.08.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
10.08.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
332023Počítačové služby - úprava webovej stránky
330,0013/202324.08.202348340898Ing. Michal Vojtyla - all in one IT, Višňové 719, 01323 Višňové
25.08.2023
342023online konferencia O reči dieťaťa150,0018/202328.08.202344752423INFRA Slovakia, s.r.o. J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre30.08.2023
352023Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2023
129,7006.09.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.09.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
362023Nájomné za 09/202340,0006.09.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
07.09.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
372023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0006.09.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
07.09.2023
382023Činnosť BOZP, PO za 08/202330,0006.09.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš07.09.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
392023Kancelársky tovar36,2819/202306.09.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš07.09.2023
402023Školenie230,0020/202308.09.202331313361DOMKO v umení o.z.
Park mládeže 3
04001 Košice
17.09.2023
412023Inžiniesrska činnosť na stavbe "Stavebné úpravy budovy s.č. 1218"1692,0021/202318.09.202347613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný Kubín18.09.2023
422023Kurz Vývinová verbálna dyspraxia200,0022/202328.09.202330779065Slovenská asociácia logopédov, Kominárska 2, 83104 Bratislava
29.09.2023
432023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie341,6423/202328.09.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica20.10.2023
442023Činnosť BOZP, PO za 09/202330,0004.10.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.10.2023Mandátna zmluva zo dňa 01.01.2023
452023Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2023
140,3204.10.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava05.10.2023Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastníka 4282337300
462023Nájomné za 10/202340,0011.10.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.10.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
472023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0011.10.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
12.10.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov č.518/2023/ORG.
482023Softvérový servis a PC Lenovo s prislušenstvom822,0024/202327.10.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský Mikuláš30.10.2023
492023Činnosť BOZP, PO za 10/202330,0002.11.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš03.11.2023
502023Multifunkčné zariadenie199,0025/202302.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš03.11.2023
512023Kancelársky tovar433,5726/202302.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš03.11.2023
522023Antivírusový program29,9927/202302.11.2023Nexway, CS 70002, 30020 Nimes Cedex 1, FRANCE06.11.2023
532023
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2023
135,5407.11.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava08.11.2023
542023Farebné multifunkčné laserové zariadenie a nadstavec2108,4028/202307.11.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš08.11.2023
552023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0014.11.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
15.11.2023
562023Nájomné za 11/202340,0014.11.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
15.11.2023
572023Webináre80,0029.11.202352565301Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania, Hattalova 3342/12, Bratislava, 831 0330.11.2023
582023Učebné pomôcky96,0029/202329.11.202344752423INFRA Slovakia, J.Hollého 875, Veľké Leváre 908 7330.11.2023
592023Počítače ACER 2 ks a microsoft office 2021 2 ks1536,0030/202301.12.202336373231H-soft, s r.o. Pod Dielom 85, 03101 Liptovský Mikuláš04.12.2023
602023Skartovačka204,0631/202301.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš04.12.2023
612023Činnosť BOZP, PO za 11/202330,0004.12.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.12.2023
622023Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2023
131,5306.12.202335763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.12.2023
632023Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0007.12.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
08.12.2023
642023Nájomné za 12/202340,0007.12.202300315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
08.12.2023
652023Platba za odobratý plyn 12/20232422,2415.12.202335743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany12.12.2023
662023Činnosť BOZP, PO za 12/202330,0015.12.202336376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš18.12.2023
672023Služby súvisiace s chodom webového sídla75,3420.12.202348340898Ing. Michal Vojtyla - all in one IT, Višňové 719, 01323
21.12.2023
682023Osobný spis dieťaťa v zariadení poradenstva a prevencie679,6832/202321.12.202331331131ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica22.12.2023
692023Kancelárske stoličky1383,0033/202321.12.202341738241Andrea Ličková - Artium SK, Svätý Kríž 310, 03211
22.12.2023
702023Kancelársky tovar806,8634/202322.12.202336995614Erika Porubiaková Copy - servis, Iľanovo 63, 03101 Liptovský Mikuláš27.12.2023
012024Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023
171,7808.01.2024
35763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava09.01.2024
022024Platba za odobratý plyn 01/20242646,8308.01.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany09.01.2024
032024Vodné stočné za 12/2023
150,9408.01.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
09.01.2024
042024Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023
612,2211.01.202451865467Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
12.01.2024
052024Preddavok za vodné, stočné za 01/2024130,0011.01.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš
12.01.2024
062024Nájomné za 01/202440,00
15.01.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
16.01.2024
072024Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0015.01.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
16.01.2024
082024Odborné prehliadky a skúšky na technických zariadeniach plynvých podľa príslušných zákonov
295,00
01/202418.01.202443052096VašeRevízie
Vladimír Cupra, Hradišská 626/1, 03104 Liptovský Mikuláš
19.01.2024
092024Odborné prehliadky plynovej kotolne, plynových kotlov a tlakových nádob
165,0002/202418.01.202411939030Ján Beťko,
Bellova 3472/10
031 01 Liptovský Mikuláš
19.01.2024
102024Školenie HUMANET118,8018.01.202431586163HOUR, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 836/33
01001 Žilina
19.01.2024
112024STP APV WINASU a WinIBEU na rok 2024279,6026.01.202400162957IVES Košice, Čsl. armády 20, 04118 Košice29.01.2024
122024Činnosť BOZP, PO za 01/202430,0002.02.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš05.02.2024
132024Platba za odobratý plyn 12/20238715,3002.02.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany05.02.2024
142024Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2024
159,9207.02.202435763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava07.02.2024
152024Školenie Humanet 18.01.2024
spracovanie miezd
118,8013.02.202431586163HOUR, spol. s r.o. M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
14.02.2024
162024Nájomné za 02/202440,00
13.02.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
14.02.2024
172024Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0013.02.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
14.02.2024
182024Školenie Humanet 23.01.2024
spracovanie miezd
118,8013.02.202431586163HOUR, spol. s r.o. M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
14.02.2024
192024Dodávka a distribúcia elektriny - preddavková platba za 02/2024684,0014.02.202455122302Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
15.02.2024
202024Vodné , stočné preddavková platby za 02/2024130,0014.02.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
03105 Liptovský Mikuláš
15.02.2024
212024Platba za odobratý plyn 02/20242646,83
21.02.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany22.02.2024
222024Činnosť BOZP, PO za 02/202430,0011.03.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.03.2024
232024Kontrola a oprava PHL podľa DL49,56
03/2024
11.03.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš12.03.2024
242024Platba za odobratý plyn 03/20242646,83
11.03.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany12.03.2024
252024Nájomné za 03/202440,00
11.03.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
13.03.2024
262024Služby spojené s prenájmom, el.energia, plyn, vodné, stočné,upratovanie615,0011.03.202400315524Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
03101 Liptovský Mikuláš
13.03.2024
272024Vodné , stočné preddavková platby za 03/2024130,0021.03.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
03105 Liptovský Mikuláš
22.03.2024
282024Dodávka a distribúcia elektriny - preddavková platba za 03/2024684,0021.03.202455122302Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
22.03.2024
292024
Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024
154,6322.03.202435763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava25.03.2024
302024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na plynovú kotolňu498,0004/202422.03.202447613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný Kubín27.03.2024
312024Vypracovanie odborného posudku a rozpočtu na výmenu okien
498,0005/202422.03.202447613076Atelier FS, s.r.o. Hviezdoslavova 106, 02601 Vyšný Kubín27.03.2024
322024Odborné školenie - poplatok89,0002.04.2024308514913lobit, o.z.
Jégeho 5
82108 Bratislava
04.04.2024
332024Dodávka a distribúcia elektriny - preddavková platba za 04/2024684,0002.04.202455122302Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
04.04.2024
342024Vodné , stočné preddavková platby za 04/2024130,0002.04.202436672441Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
03105 Liptovský Mikuláš
04.04.2024
352024Platba za odobratý plyn 04/20242646,83
02.04.202435743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany04.04.2024
362024Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2024
138,4904.04.202435763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava08.04.2024
372024Činnosť BOZP, PO za 03/202430,0004.04.202436376981GAJOS, s r.o., M. Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš08.04.2024