Od 1.1. 2023 v rámci celoslovenského transformačného procesu sa naše poradenské zariadenie CŠPP pri ZŠI pre
žiakov s NKS v Jamníku transformuje na ŠCPP pre deti a žiakov s NKS, Štúrova 1898/41, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Stávame sa Špecializovaným centrom poradenstva a prevencie so špecializáciou na narušenú komunikačnú
schopnosť, podpornou úrovňou najvyššieho 5. stupňa, s celoslovenskou pôsobnosťou, poskytujeme služby klientom do ukončenia prípravy na povolanie.
Služby od 1. 1. 2023 poskytujeme súčasným a novým klientom na základe žiadosti plnoletého klienta alebo zákonného zástupcu neplnoletého klienta. Nevyhnutnou prílohou žiadosti je odporúčanie nižšieho stupňa poradenského zariadenia (napr. od 1.1.2023 vzniknutého CPP, Okoličianska ul. 333, Liptovský Mikuláš, od 1.1.2023 vzniknutého CPP Predmestská ul. 1613, Žilina, alebo iného CPP vo Vašom regióne) alebo pediatra klienta, prípadne iného odborného lekára podľa špecializácie.

Výnimkou je pracovisko CŠPP Moyzesova ul. 25 v Žiline, ktoré  po 1. 1. 2023 poskytuje všetky doterajšie služby naďalej na tejto adrese, so svojimi zamestnankyňami aj so svojím zameraním, ale už ako súčasť podpornej úrovne 4. stupňa v CPP Predmestská ul. Žilina. Informácie na telefónnych číslach 0949 753 639 Mgr. Šupejová, 944 561 094 Mgr. Blahová.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 044/55 260 70, 041/434 42 93 (do 31.12. 2022) alebo na csppjamnik@gmail.com.
Odporúčame sa však informovať najmä u odborných zamestnancov, s ktorými spolupracujete ako škola, poradenské zariadenie alebo zákonný zástupca klienta, prípadne ako plnoletý klient.

Ďakujeme za porozumenie, tešíme sa na spoluprácu aj v nasledujúcom období.

Podrobné informácie o transformačnom procese poradenských zariadení nájdete na:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-24
https://www.minedu.sk/transformacia-poradni/
https://www.minedu.sk/data/att/22166.pdf