Počas celého roka 2024 vám ponúkame prednášku na tému „NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÁ SCHOPNOSŤ“.

V prípade záujmu kontaktuje naše centrum.

narušená komunikačná schopnosť