V súvislosti s celoslovenskou reformou poradenského systému sa mení názov nášho školského zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ZŠI pre žiakov s NKS Jamník  na Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Stali sme sa Špecializovaným centrom poradenstva a prevencie so špecializáciou na narušenú komunikačnú schopnosť, podpornou úrovňou najvyššieho 5. stupňa, s celoslovenskou pôsobnosťou, poskytujeme služby klientom do ukončenia prípravy na povolanie. Služby od 1. 1. 2023 poskytujeme súčasným a novým klientom na základe žiadosti plnoletého klienta alebo zákonného zástupcu neplnoletého klienta. Nevyhnutnou prílohou žiadosti je odporúčanie nižšieho stupňa poradenského zariadenia (novozriadené CPP) alebo pediatra klienta, prípadne iného odborného lekára podľa špecializácie.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 044/43 000 45 alebo na csppjamnik@gmail.com.